Chính sách chương trình điểm thành viên Sapporo Star Guide

1. Tên chương trình: ĐIỂM THÀNH VIÊN SAPPORO STAR GUIDE

2. Thời gian chương trình: từ ngày 10/5/2021

3. Cách tham gia chương trình “Điểm thành viên Sapporo Star Guide”

Bạn sẽ tự động tham gia chương trình “Điểm thành viên Sapporo Star Guide” khi đăng kí thành viên thành công trên trang Sapporo Star Guide.

4. Cách tích điểm thành viên
-Bước 1: Đăng kí thành viên trang Sapporo Star Guide
-Bước 2: Tích điểm thành viên qua các hình thức:

  • Mua bia thành công Sapporo Premium Beer 300ml x 24 lon; Sapporo Premium Beer 500ml x 12 lon; Sapporo Premium Beer 650ml x 06 lon; Sapporo Premium Beer 100 300ml x 24 lon trên trang giaobianhanh.com.
  • Tham gia thành công các hoạt động có thông báo “Áp dụng tích điểm thành viên” trên trang Sapporo Star Guide
  • Đánh giá các bài viết trên trang Sapporo Star Guide

-Bước 3: Kiểm tra điểm thành viên trên trang Điểm thành viên & Đổi quà”.

 

5. Mức tích điểm thành viên

Hoạt động Điểm được tích
Mua bia thành công Sapporo Premium Beer 330ml x 24 lon trên trang giaobianhanh.com 30 điểm/ thùng
Mua bia thành công Sapporo Premium Beer 500ml x 12 lon trên trang giaobianhanh.com 30 điểm/ thùng
Mua bia thành công Sapporo Premium Beer 650ml x 6 lon trên trang giaobianhanh.com 30 điểm/ thùng
Mua bia thành công Sapporo Premium Beer 100 - 330ml x 24 lon trên trang giaobianhanh.com 30 điểm/ thùng
Tham gia thành công các hoạt động có thông báo “Áp dụng tích điểm thành viên” trên trang Sapporo Star Guide 10 điểm/ lượt
Đánh giá các bài viết trên trang Sapporo Star Guide 1 điểm/ bài viết

 

6. Cách sử dụng điểm thành viên
-Bước 1: Vào mục Điểm thành viên & Đổi quà, kiểm tra điểm thành viên hiện có và các quà tặng có thể đổi.
-Bước 2: Tham khảo thông tin điều kiện áp dụng trên mỗi quà tặng và chọn quà tặng phù hợp muốn đổi.
-Bước 3: Chọn “Đổi quà”. Mã quà tặng được lưu vào mục Lịch sử quà tặng

7. Hạn dùng điểm thành viên
Điểm thành viên không giới hạn thời gian sử dụng.

8. Danh sách quà tặng xem tại trang Điểm thành viên & Đổi quà
Qùa tặng có thể thay đổi theo từng thời điểm.
Thành viên nhận quà tặng chu phí chuyển phát quà tặng theo chính sách giao hàng do Sapporo Vietnam quy đnh.
Điều kiện nhận các loại quà tặng:

Voucher  2 ly bia tươi Không có điều kiện
Voucher 50,000 VNĐ Không có điều kiện
Voucher 100,000 VNĐ Không có điều kiện
1 lốc bia Sapporo Premium 100 330ML X 6 lon Dành cho khách hàng có tổng giá trị đơn hàng trên trang giaobianhanh.com lớn hơn hoặc bằng 395,000
1 thùng bia Sapporo Premium 500ML x 12 lon Dành cho khách hàng có tổng giá trị đơn hàng trên trang giaobianhanh.com lớn hơn hoặc bằng 790,000
[UrBox - Sapporo] Voucher giảm 150,000 VND cho hóa đơn bao gồm bia tươi Sapporo Premium Dành cho khách hàng có tổng giá trị đơn hàng trên trang giaobianhanh.com lớn hơn hoặc bằng 790,000


9. Hạn mức thành viên
Các hạng mức thành viên:

Hạng thành viên Điểm tích lũy
Thành viên Từ 0 điểm đến 50 điểm
Thành viên Trải Nghiệm Từ 51 điểm đến 100 điểm
Thành viên Gắn Kết Từ 101 điểm đến 200 điểm
Thành viên Thân Thiết Từ 200 điểm

Hạng mức thành viên sẽ được duy trì, không giảm và không khởi động lại theo thời gian.

10. Hạng mức thành viên, điểm thành viên và các ưu đãi cho một tài khoản Sapporo Star Guide không thể chuyển nhượng cho một tài khoản Sapporo Star Guide khác.

11. Sapporo có quyền thay đổi các ưu đãi và mức tích điểm đối với hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc Ví điện tử Momo trên trang giaobianhanh.com mà không cần thông báo trước.

12. Thông tin liên hệ công ty TNHH Sapporo Việt Nam:
a chỉ: KCN Việt Hóa – Đức Hòa 3, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam
-Điện thoại: (+84 – 272) 375 9901